Redaksyon


Redaksyon
Yon devwa pwofesè bay elèv lekòl primè kote yo gen pou yo pale de yon bagay tankou yon moman nan lavi yo, yon bèt e latriye. Yon redaksyon gen twa pati: entwodiksyon, devlopman, konklizyon.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Devlopman — Shak etap yon bagay ki ap devlope pase pou li rive nan dènye etap devlopman an. Yonn nan twa pati nan yon redaksyon, yon disètasyon kote elèv la pale de sijè a prèske san limit. Pati nan yon redaksyon, yon disètasyon ki ant entwodiksyon an avèk… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Entwodiksyon — Premye nan twa pati yon redaksyon, yon disètasyon ki anonse odyans elèv la de kisa li ap ale pale nan devlopman an. Prezante yon moun devan yon lòt moun …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Konklizyon — Pati nan yon istwa ki bay yon resime de tout sa ki te di nan istwa a. Moun ki li yon konklizyon prèske konnen tout sa ki te pase nan istwa a, men yon moun ki bezwen konnen tout istwa a oblije li devlopman an. Yonn nan twa pati yon istwa, yon… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl